Spolu za poznáním...

O škole

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice je malotřídní školou s letitou vzdělávací tradicí (1922) na předměstí „bílé Opavy“. Malotřídní způsob vyučování nepovažujeme za handicap, nýbrž za přednost, neboť při něm přirozenou cestou spolupracují různé věkové skupiny. Vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti, učitele podněcuje k využívání aktivizujících a zajímavých metod a forem práce.

Kontinuita vzdělávání je uplatňována od mateřské školy, která je od srpna 2004 součástí základní školy, od září 2008 pak s ní sdílí společnou, nově rekonstruovanou budovu,

Více o škole

image