Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Kronika – co se událo ve školním roce 2021/2022

Kronika – co se událo ve školním roce 2021/2022Čas houfujících se vlaštovek (září)

1.9. Zahradní slavnost zahájení školního roku, Amfiteátr zahrady
8. 9. Společné setkání zaměstnanců s rodiči žáků ZŠ, I. třída
10. 9. Terénní exkurze – Opava, všechny ročníky
Odpoledne přerušení provozu ŠD, odstávka od dodávky el. energie
16. a 17. 9. Dvoudenní poznávací terénní exkurze – Praha, III. třída
17. 9. Projektový den ŠD, Planetárium Ostrava
20. 9. Vítání prvňáčků, Slezské divadlo, Královna Koloběžka I., 10 hodin - ZRUŠENO
27. 9.- 1. 10. podzimní sběr starého papíru, ŠD

Realizace OP VVV Technologie přibližují poznání
Realizace OP VVV Na cestě
Práce na projektu „Na křídlech andělů“

Čas pavoučků a zralých hrušek (říjen)

4. 10. Třídící patrola – setkání hlídek školních Ekotýmů, Magistrát města Opavy
4. 10. Zasedání školské rady
18. 10. Individuální pohovory s učiteli, žák-rodič-učitel, od 13.30-17.30
20. 10. Projektový den mimo školu, OPVVV, ŠD, Památník II. sv. války Hrabyně
21. 10. 3. a 4. ročník, Den na dopravním hřišti v M. Hošticích
26. 10. 1 den ředitelského volna – organizační důvody – epidemiologická situace
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

Realizace OP VVV Technologie přibližují poznání
Realizace OP VVV Na cestě
Práce na projektu „Na křídlech andělů“

Čas havranů a strakatého listí (listopad)

od 2. 11. Výstava v Café galerie u Městského hřbitova v Opavě – Zimní pohádka 2015 (fotografie z poslední realizované Vánoční výstavy), do konce listopadu
3. 11. Natáčení reportáže pro TV Polar – Třídící patrola
4. 11. Zábavná show s ilustrátorem Adolfem Dudkem, ve spolupráci s MAP Opavsko, 9-10 h
5. 11. Světový den Ekoškol – společný úklid školní zahrady - zazimování
8. 11. Ekotým, výsadba starých ovocných odrůd, sad v Opavě-Jaktaři (změna z 2.11.)
11. 11. 5. ročník, ZŠ T.G.Masaryka Opava - dopoledne s robotikou - ZRUŠENO
16. 11. Tělesná výchova ve sportovní hale ZŠ a MŠ Opava-Komárov (8-9.30)
18. 11. Pedagogická rada
19. 11. Individuální vánoční fotografování – nezávazné
Ukončení sběru soutěžních výtvorů o rodinného Andělíčka strážníčka
26. 11. Koledování pod Vánočním stromem, veřejné vystoupení žáků školy k zahájení Adventu a Vánoční výstavy Na křídlech andělů, v 18 hodin, prostor parkoviště před školou na Chmelové
27. - 28. 11. veřejná prezentace projektu „Na křídlech andělů“ (další z cyklu pětiletých vánočních jarmarků s tematickou výstavou) - odloženo z roku 2020
sobota 27. 11. – od 9-18 hodin – výstava, dílnička, jarmark, kavárnička
neděle 28. 11. – od 9-15 hodin – výstava, dílnička, jarmark, kavárnička

Realizace OP VVV Technologie přibližují poznání
Realizace OP VVV Na cestě
Práce na projektu „Na křídlech andělů“

Čas andělů, dárků a jmelí (prosinec)

1.12. zahájení lekcí plaveckého výcviku (pravidelně středa, 10 lekcí, 11-12 hodin)
3.12. účast zástupců školy na setkání složek obce v KD Držkovice
6. 12. Mikulášská nadílka
13. 12. Individuální pohovory s učiteli, žák-rodič-učitel (ZRUŠENO - PŘESUN na 10. 1. 2022)
22. 12. Školní vánoční nadílka

Vánoční prázdniny malování společných prostor – schodiště a vestibul.

Čas veselých sněhuláků (leden)

V průběhu celého měsíce bude probíhat preventivní antigenní testování žáků ZŠ.
Středy lekce plaveckého výcviku – 10.30-11.30
10. 1. Individuální konzultace k průběhu vzdělávání – žák-rodič-učitel, 13.30-17.30
24. 1. Pedagogická rada školy, pololetní
31. 1. Pololetní slavnost Vysvědčení

Čas uplakaných rampouchů (únor)

- zahájení činnosti nových zájmových útvarů (projekt OPVVV Na cestě)
- Čtenářský klub – středa 13.30-15.00
- Klub zábavné logiky a deskových her – čtvrtek 13.30-15.30
Případnou nepřítomnost žáka v klubu je nutné písemně omluvit.

1. 2. - 3. 2. Tři dny ředitelského volna – provozní a organizační důvody
2. 2. Lekce plaveckého výcviku - ZRUŠENO
4. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
9. 2. Závěrečná lekce plaveckého výcviku
15. 2. Preventivní program pro III. třídu - Eurotopia
16. 2. Karneval ve školní družině
21.-25. 2. Jarní prázdniny
Po prázdninách bez testování

Čas probouzející se země (březen)

1. 3. Školní kolo recitační soutěže O poetu školy
18. 3. Projektový den ve škole – I. a II. třída
21.3. Vítání jara, Vynášení Morany
24. 3. Předzápisový Den otevřených dveří pro budoucí školáky (15.30-18.00) a jejich rodiče
25. 3. Divadelní loutkové představení – I., II., III. třída
28. 3. Čtvrtletní pedagogická rada
28. 3. Třídní schůzky – společné – začátek v 17 hodin, II. třída
Soutěž Matematický klokan a Cvrček