Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a veřejnost > Klub rodičů

Klub rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích z. s. je dobrovolné a nezávislé sdružení zákonných zástupců dětí a přátel školy, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí. Klub se podílí na aktivitách pořádaných školou, organizuje vlastní kulturní, zábavné a sportovní akce. Dle možností přispívá např. na odměny pro děti při školních akcích, na dárky při Mikulášské nadílce, na vánoční nákup hraček ve školní družině a v mateřské škole apod.

Členem sdružení může být každý rodič, zákonný zástupce dítěte plnícího školní docházku na škole, ale i přítel, podporovatel nebo sponzor školy.

V letošním školním roce zůstává výše příspěvku stejná jako loni tj. 400,- Kč/dítě. Příspěvek je splatný do konce září. Příspěvky posílejte na účet: 221519252/0300, do poznámky prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte. Úhrada je možná také hotově prostřednictvím třídních učitelů ve škole.

V loňském školním roce jsme uspořádali pro děti drakiádu, Mikulášskou nadílku, karneval nebo pálení čarodějnic. Podíleli jsme se na provozu kavárničky při vánoční výstavě a při oslavách stoletého výročí školy. Pro děti jsme připravili kreativní dílničky.

Ve školním roce 2022/2023 připravujeme následující akce:

 Pálení čarodějnic

IMG_20230424_173920.jpg

Podrobnější informace ke každé akci budou vyvěšeny v městských částech a na webu školy.

Těšíme se na Vaši účast a děkujeme za Vaší podporu.

Kontakty:

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích z.s.

Chmelová 2

747 73 Opava-Vávrovice

IČO: 226 91 308

e-mail: klubrodiců.vavrovice@seznam.cz