Drobečková navigace

Úvod > Družina > O nás

Oznámení o omezení provozu školní družiny do 14 hodin

Vážení rodiče, již jsme vás informovali letáčky a také na "vašem" webovém odkazu, přesto vás oslovujeme i zde. V zájmu zkvalitňování vzdělávacích podmínek se naše škola přihlásila do projektu na podporu digitálních kompetencí ve vzdělávání OKAP, v rámci kterého projdou ve II. pololetí školního roku 2022/2023 všichni pedagogičtí zaměstnanci školením v rozsahu 32 hodin. Vzhledem k organizaci školy se třemi součástmi s rozdílnou provozní dobou, není možné zorganizovat vše tak, aby to nějakým způsobem nezasáhlo do provozu. Snažíme se o minimální dopady na jeho omezování, a proto jsme přistoupili na řešení s minimálním dopadem na provoz Školní družiny v následujících termínech: 22. února, 7. března, 10. května a 17. května 2023. který se v uvedených dnech omezí na dobu do 14 hodin.

Sjednocení všech pracovníků na stejnou úroveň v oblasti využívání digitální gramotnosti je pro další rozvoj školy důležité, a proto věříme i ve vaše pochopení. Zdůvodnění omezení bylo konzultováno a schváleno zřizovatelem školy.

O nás

Součástí základní školy je školní družina. Je umístěna v prostorné podkrovní místnosti v 1. patře budovy, kterou sdílí spolu s aktuálně umístěnou třídou. V tomto školním roce se o místo dělí s 2. ročníkem. Prostor je vhodně rozdělen tak, aby vyhovoval výuce a posléze činnostem a hrám ŠD.

Družina je jednotřídní, složena z dětí různých ročníků.

Kromě herny mohou děti v rámci zájmových činností využívat všechny prostory školy a školní zahradu. Dětem je ve ŠD nabízen pestrý program, kdy se v pracovních koutcích mohou věnovat i několika činnostem současně. Rozvíjejí své schopnosti a dovednosti dle svých individuálních potřeb také v aktuálně nabízených zájmových útvarech. Za vhodného počasí využívá ŠD maximálně prostory školní zahrady. V případě potřeby navštěvuje také obecní fotbalové a dětské hřiště.

Do činností ŠD jsou zahrnuty také výlety mimo školu a obec.

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Posláním školní družiny je zajistit žákům smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách, umožnit jim seznámit se s různorodými činnostmi, rozvíjet své schopnosti, vytvářet podmínky a prostor pro relaxaci a aktivní odpočinek v rámci odpočinkových, rekreačních, spontánních a zájmových činností. Školní družina významně rozvíjí osobnostní a sociální kompetence osobnosti dítěte.