Drobečková navigace

Úvod > Družina > O nás

 O nás

Součástí základní školy je školní družina. Je umístěna v prostorné podkrovní místnosti v 1. patře budovy, kterou sdílí spolu s aktuálně umístěnou třídou. V tomto školním roce se o místo dělí s 2. ročníkem. Prostor je vhodně rozdělen tak, aby vyhovoval výuce a posléze činnostem a hrám ŠD.

Družina je jednotřídní, složena z dětí různých ročníků.

Kromě herny mohou děti v rámci zájmových činností využívat všechny prostory školy a školní zahradu. Dětem je ve ŠD nabízen pestrý program, kdy se v pracovních koutcích mohou věnovat i několika činnostem současně. Rozvíjejí své schopnosti a dovednosti dle svých individuálních potřeb také v aktuálně nabízených zájmových útvarech. Za vhodného počasí využívá ŠD maximálně prostory školní zahrady. V případě potřeby navštěvuje také obecní fotbalové a dětské hřiště.

Do činností ŠD jsou zahrnuty také výlety mimo školu a obec.

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Posláním školní družiny je zajistit žákům smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách, umožnit jim seznámit se s různorodými činnostmi, rozvíjet své schopnosti, vytvářet podmínky a prostor pro relaxaci a aktivní odpočinek v rámci odpočinkových, rekreačních, spontánních a zájmových činností. Školní družina významně rozvíjí osobnostní a sociální kompetence osobnosti dítěte.