Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O nás

O nás

Mateřská škola funguje jako součást příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Opava – Vávrovice od roku 2004. Od roku 2008 sdílí se ZŠ jednu budovu. Statutárním orgánem je ředitel školy a řízením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka. MŠ je jednotřídní, ve které se dle školského zákona s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Mateřská škola využívá přízemí školní budovy, kde se nachází veškeré zázemí – herna - slouží zároveň jako ložnice, dále umývárna a šatna. Stravování je dětem poskytováno v samostatné jídelně s výdejnou. Škola využívá společný prostor členité zahrady, kde děti mohou využívat množství zajímavých míst.

Vzdělávání dětí probíhá dle vlastního vzdělávacího programu „S kamarády krokem projdeme celým rokem“, který vychází z cílů a pěti vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Prioritou naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Děti se seznamují se základními dovednostmi a návyky, vedeny jsou ke zdravému životnímu stylu, seznamují se s přírodou, přírodními jevy, svým blízkým okolím, lidmi i místem, kde žijí a jeho místními tradicemi.