Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace, se sídlem Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice, IČO: 70999341 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice – příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou a Mateřskou školou Opava-Vávrovice – příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou a Mateřskou školou Opava-Vávrovice – příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou a Mateřskou školou Opava-Vávrovice – příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou a Mateřskou školou Opava-Vávrovice – příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole a Mateřské škole Opava-Vávrovice – příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Základní škole a Mateřské škole Opava-Vávrovice – příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Vávrovice – příspěvková organizace:
p. Luděk Mandok, telefon: +420 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz

Plnění informační povinnosti správce podle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů dle čl. 30 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)