Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a veřejnost > Škola pro rodiče

Škola pro rodiče

Vážení rodiče, vašim dětem za pár dní skončí letní prázdniny a budou si pomalu zvykat na pravidelný režim a běžné školní aktivity a povinnosti. Nenechávejte přechod z léta do školních lavic na poslední chvíli a pomalinku pomáhejte dětem s adaptací na tuto skutečnost. Stačí, když budete v posledním týdnu upravovat pravidelný režim s drobnými domácími pracemi, když si s dětmi před spaním opět budete číst a povídat, na co se těší, ale případně i čeho se obávají. Doporučujeme, abyste děti přiměli upravit si své domácí "pracovní místo", připravit si běžné školní věci jako jsou přezůvky, potřeby pro cvičení, doplněné pouzdro se zastrouhanými pastelkami a funkčními psacími potřebami. Zkontrolujte, zda mají v pouzdře nůžky, zda pravítka nejsou polámaná ještě z minulého roku nebo zda v aktovce dokonce neleží poslední nesnědená svačinka. Také proberte, zda bude vaše dítě chodit na obědy, do školní družiny a do jakých zájmových útvarů včetně mimoškolských. Věřte, že jak pro děti tak pro vás bude začátek roku mnohem pohodovější.

Zajistěte včas dětem přihlášku na školní stravování

S novým školním rokem se mění podmínky přihlašování žáků ke stravování na příslušný školní rok. Již v posledním srpnovém týdnu, v případě, že budete chtít zajistit pro své dítě školní stravování, osobně oznamte tuto skutečnost v kanceláři dodavatelské školní jídelny Šrámkova 4. Pokud tak neučiníte, bude vaše dítě bez oběda. Tuto přihlášku již za vás odesílat nemůžeme.

Jídelní lístky

jídelníček září 4.PDF

jídelníček říjen 1.PDF

 

Školní speciální pedagog - Operační program J. A. Komenský (zřízení pracovní pozice od 1. 2. 2023)


Speciální pedagog působící na škole je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy přispívá k včasné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření, se kterými dále pracuje.

Činnost speciálního pedagoga můžeme rozdělit na depistážní, diagnostické, intervenční a metodické. V rámci depistáže vyhledává žáky školy s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb. Speciálně pedagogická diagnostika probíhá formou analýzy činností a sběrem údajů o žákovi, nikdy ne za účelem zjištění diagnózy, nýbrž k podpoře edukace v 1. stupni podpůrných opatření. U žáků s vyšší potřebou podpory spolupracuje s příslušným školským poradenským zařízením (ŠPZ - může se jednat o Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC)). 

Dále práce speciálního pedagoga spočívá v krátkodobé nebo dlouhodobé individuální práci s žákem nebo skupinou žáků formou reedukačních, kompenzačních a stimulačních činností vedoucí ke zmírnění výukových problémů.

Nedílnou součástí je rovněž průběžná komunikace a poradenství zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy.

Konzultace se zákonnými zástupci budou probíhat dle předchozí domluvy se speciálním pedagogem (specialni.pedagog@zsvavrovice.cz). 


 TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN 2023/2024

PODZIMNÍ čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
VÁNOČNÍ od soboty 23. 12. 2023 do středy 2. 1. 2024, první školní den roku 2024 je středa 3. ledna 2024
POLOLETNÍ pátek 2. 2. 2024
JARNÍ od pondělí 4. 3. do neděle 10. 3. 2024
VELIKONOČNÍ čtvrtek 28. 3. 2024
HLAVNÍ pátek 28. 6. - neděle 1. 9. 2024