Drobečková navigace

Úvod > Zahrada > Současnost

Současnost

Součástí areálu školy je multifunkční „obytná“ zahrada, která vznikla v letech 2003-2006 podle projektu pražského výtvarníka Miroslava Pacnera. Byla navržena a budována především se zřetelem na své uživatele (děti předškolního a mladšího školního věku) a s ohledem na specifické vzdělávací potřeby jednotlivých součástí školy (mateřské a základní, školní družiny).

Děti si zde mohou hrát, sportovat, setkávat se, pozorovat přírodu, pečovat o ni a učit se tak přirozeným způsobem poznávat a chránit životní prostředí. Podílí se také na jejím neustálém dotváření. Snažíme se, aby každá generace, která školou projde, zde zanechala svou pozitivní stopu.

Nejnovější realizací na zahradě je venkovní učebna - pergola. Škola ji mohla vybudovat díky mimořádné dotaci zřizovatele ve školním roce 2019/2020. Slouží dětem MŠ i školákům ZŠ. Vybavena je dvěma stoly se čtyřmi lavicemi. Poskytuje tak dostatečný prostor pro jednu třídu. Prostor pergoly zastiňují již dříve vysázené platany a časem celou konstrukci pokryjí vysázené popínavé rostliny. Zároveň je zde umístěna velkoobjemová nádoba na zachytávání dešťové vody.

Výuce slouží

 • altán (zahradní učebna), pergola
 • osázené jezírko s lekníny a s vodotečí, skalkou a rybami
 • český les – malé školní arboretum
 • slunná stráňka – ukázka ekosystému louky
 • meteorologická stanice s ukazatelem světových stran, síly větru, teploměrem a srážkoměrem
 • kamenná směrová růžice se severojižní osou
 • kompost
 • ovocné stromy a okrasné dřeviny
 • Babiččina zahrádka – vyvýšené zeleninové, bylinkové a květinové záhony
 • osázené skalky
 • malá školní geologická expozice se základními místními horninami
 • zahradní knihy (Neživá příroda, Život ve vodě)
 • naučná tabule Český les
 • kamenná encyklopedie živočichů

Sportovnímu vyžití slouží

 • hřiště – sportovní kruhová aréna se sloupy pro instalaci sportovní sítě
 • zvlněný terén
 • pohyblivý můstek
 • vahadlová houpačka
 • doskočiště pro skok daleký
 • 3 hrazdy
 • domeček se skluzavkou a lezeckými prvky (lanová síť a žebřík)

Pro hru

 • dvě pískoviště
 • hradiště
 • kamenná stavebnice
 • malovací kameny
 • skákací panák
 • dlážděný školní dvůr
 • chýše z klacků a listnatých dřevin
 • stromový domeček se skluzavkou, lanovím a schůdky

Ke společenským akcím

 • kamenný amfiteátr
 • místo pro ohniště

Domeček

Projekt rekonstrukce bývalé školní garáže na multifunkční objekt skladů a dílny, realizovaný od 10. 11. – 10. 12. 2015 (kolaudace leden 2016) slouží dnes k ukládání zahradního, tělovýchovného a herního nářadí a náčiní a jako malá školní dílna pro praktickou činnost s materiály v rámci výuky.
Objekt „Domečku“ je počinem školy v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Při rekonstrukci byla změněna nejen podoba, která netradičním řešením fasády evokuje venkovskou náves s funkční studnou, ale upravena byla střecha, která jako izolaci před přehříváním nebo naopak ochlazováním využívá zeleného porostu. Přispívá tak, byť drobným dílem, ke zlepšování klimatu školního dvora. Zároveň, při pohledu z oken školní budovy, lahodí oku pozorovatele.
Projekt vytvořil pro školu Ing. Arch. Jan Zelinka a škola si rekonstrukci financovala z vlastních prostředků.

Širokou škálu využití prostoru zahrady doplňuje rovněž amfiteátr s ohništěm pro pořádání školních a různých společenských slavností.