Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O nás

Pilířem vzdělávání jsou vlastní školní vzdělávací programy, které plně využívají místně zakotvené učení.

Jejich cílem je být dítěti na cestě za poznáním průvodcem a připravovat mu základy efektivního uvědomování a využívání vlastních dovedností, schopností, znalostí, při výběru možností a příležitostí sebeuplatnění a osobního rozvoje, které se mu v životě naskytnou.

Škola s předškolním vzděláváním a 1. stupněm ZV poskytuje jedinečné vzdělávací podmínky v moderním, bezpečném, tvořivém a inspirativním prostředí. Nízký počet žáků ve třídách, umožňuje pedagogům plně se věnovat dětem podle jejich individuálních potřeb. 

Činnost a prožitek při spolupráci, naslouchání, diskusi, experimentování, hledání, objevování, pozorování, nalézání a tvořivosti, to jsou základní činnosti, o které se opírá výchovně vzdělávací práce všech pedagogických pracovníků školy. Děti se učí pracovat s odpovědností za přijatý úkol s cílem splnit jej v rámci svého osobního maxima.

Využívání informačních technologií, aktivní práce s nimi a výuka anglického jazyka jsou běžnou součástí výuky.

Vzdělávání dětí je vedeno směrem k trvale udržitelnému životu, rozvoji a společnosti v rámci realizovaného mezinárodního programu Ekoškola, jehož titulem byla škola v minulosti již několikrát oceněna. Aktivně spolupracuje s dalšími školami a profesními organizacemi na regionální úrovni.

Mezinárodní spolupráci uplatňuje s družební školou v Ratiboři (Polská republika).

V době mimo vyučování je rozvoj osobností dítěte podporován v oddělení školní družiny a v zájmových skupinách, které jsou přizpůsobovány přáním a potřebám dětí a rodičů.

Rodiče jsou pro děti nejbližšími lidmi na světě, proto je spolupráce s nimi pro nás důležitou součástí vzdělávání. Při škole aktivně pracuje Klub rodičů a přátel školy.

V bezprostředním sousedství školy se nabízí k aktivním hrám, ke sportovním i odpočinkovým i společenským činnostem nevšední prostor obytné „přírodní zahrady“. 

Podporujeme učení venku jako přirozené poznávání okolního světa. K učení venku patří také řada exkurzí, terénních badatelských aktivit a pobyty ve škole v přírodě.

Dětem a žákům je zajištěno školní stravování a pitný režim. Škola v prevenci zdravé výživy využívá programů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.

Školní areál se zahradou v městské části Opava-Vávrovice nabízí podmínky rodinného vesnického charakteru na okraji města, ideální pro rozvoj osobnosti a budování zdravého sebevědomí dětí.

Dostupnost s centrem města pravidelnými linkami MHD (216) umožňuje snadný, bezpečný a rychlý přístup i opavským dětem. Volná kapacita základní školy umožňuje přijetí dětí kdykoli v průběhu školního roku. Nemusíte čekat na zápis.