Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Organizace školy

Organizace školy

  • Provoz mateřské školy je od 6.15 - 16.15 hod.
  • Kapacita MŠ je 25 dětí
  • S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání dětí trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky a je ukončeno až počátkem plnění povinné školní docházky.
  • Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu, bezúplatné vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky).
  • Děti jsou dle věkových skupin rozděleny takto: Kuřátka 3 - 4 roky, Berušky 4 - 5 let, Veverky 5 - 6 let.
  • O děti v MŠ se starají dvě paní učitelky, z nichž jedna je zároveň vedoucí učitelkou a jedna provozní pracovnice, zajišťující úklid, výdej stravy a topení.
  • Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava, která je dovážena ze Zařízení školního stravování – pracoviště Šrámkova 4, Opava 5.